B-kull

Befricas B-kull, Bella & Gohan, Født 04.05.2018

1 gutt og 3 jenter
Befricas Bambi (Norge, our keeper)
Befricas Binna Minnie for KaMipod (Norge)
Befricas Bimbim (Sverige)
Befricas Beckham Houlas (USA)